Značka: Slovensko

Tragická udalosť na železničnej stanici v Senci , muža zasiahol elektrický prúd

 
Tragická udalosť na železničnej stanici v Senci , muža zasiahol elektrický prúd Dnes krátko pred 06.30 hod policajti prijali informáciu v zmysle ktorej sa mal na železničnej stanici v Senci zraniť muž. Hliadky PZ toto oznámenie preverili a potvrdili. Podľa doterajších informácii muž, doposiaľ neznámej totožnosti, utrpel na jednom z odstavených vagónov v priestore železničnej

Informácia k nadmernému výskytu komárov v konkrétnych oblastiach SR

 
Informácia k nadmernému výskytu komárov v konkrétnych oblastiach SR Odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú pripravení v rozsahu svojich kompetencií úzko spolupracovať a byť maximálne súčinní pri riešení problematiky nadmerného/kalamitného výskytu komárov v konkrétnych oblastiach SR (najmä v okolí povodí riek). Výskyt komárov je lokálnym problémom. Kompetenciou obce, prípadne príslušného samosprávneho kraja,